TẠO HÌNH DIỂN HOẠT 2D & 3D

      Chúng tôi đảm nhận toàn bộ quy trình từ thiết kế, triển khai, dựng chuyển động cho nhân vật hoặc bối cảnh 2D & 3D:
-   Bước 1: Thiết kế hình dáng nhân vật theo yêu cầu.
-   Bước 2: Dựng hình, tạo dáng nhân vật dựa trên mẫu thiết kế đã chọn.
-   Bước 3: Thực hiện các động tác cho nhân vật.
<------ về trước