DỊCH VỤ

Các dịch vụ hậu kỳ trọn gói tại MOXIE PRODUCTION bao gồm:

- Sản xuất phim
- Dựng phim
- Thiết kế, diễn hoạt nhân vật, bối cảnh 2D & 3D
- Hiệu ứng đặc biệt
- Cân bằng Màu sắc
- Kỹ xảo Âm thanh

Và các dịch vụ Thiết kế Quảng cáo.